Logo Timpaan Hoofddorp B.V.

Inschrijven

Inschrijven voor een bouwnummer kan vanaf de start verkoop via het digitale inschrijfformulier. Bij de verwachte start verkoop, in het 1e kwartaal van 2023, staat het inschrijfformulier online in jouw persoonlijke accountomgeving. Via de digitale nieuwsbrief laten we je weten wanneer de verkoop start en vanaf welke datum tot welke datum en tijd je je kunt inschrijven.

Vooruitlopend op de start verkoop kan je nu alvast via de woningzoeker jouw voorkeuren voor de bouwnummers opgeven. Je zit nergens aan vast, dit is niet de start verkoop. Zodra de verkoop definitief start, vragen wij je je definitieve voorkeuren aan te geven op het digitale inschrijfformulier.

 

Toewijzen

Het toewijzen van de woningen vindt plaats via een transparante procedure. Ontwikkelaar Timpaan is lid van de branchevereniging NEPROM en daarom verplicht bij de verkoop een transparante toewijzingsprocedure te hanteren. Dat betekent dat de ontwikkelaar vooraf aan moeten geven hoe de toewijzing in zijn werk gaat en welke criteria er gelden.

Bij Pioenhof krijgen de inwoners uit Hensbroek voorrang. Mochten er niet genoeg kandidaat-kopers zijn uit Hensbroek zelf, hebben inschrijvers die in de rest van de gemeente Koggenland wonen voorrang. Mochten dat ook niet genoeg geschikte kandidaten zijn, worden de woningen toegewezen aan inschrijvers buiten de gemeente Koggenland. Daarnaast vindt de toewijzing plaats op basis van eerste voorkeuren. Regelmatig zien meerdere belangstellenden, kopers of optanten achter elkaar af van het nieuwbouwhuis. Bijvoorbeeld omdat ze zich voor meerdere projecten hebben ingeschreven in de hoop hun kansen te vergroten of omdat ze de (hypothecaire) financiering niet rond krijgen. Het bespaart de ontwikkelaar tijd en moeite wanneer hij het huis direct kan toewijzen aan de meest waarschijnlijke optant. Zo komt een echte serieuze kandidaat-koper sneller in aanmerking. Toewijzing op basis van eerste voorkeur biedt hierop de meeste kans.

Daarnaast hanteert Timpaan het criterium of een kandidaat-koper wel of niet een financiële check heeft aangeleverd. Het komt regelmatig voor dat de financiering van de woning niet haalbaar blijkt te zijn, dit is voor zowel de koper als de ontwikkelaar jammer. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom belangrijk dat je bij het inschrijven goed op de hoogte bent van je financiële mogelijkheden. Als alle kopers de zekerheid hebben van een financieringsverklaring, is de kans groter dat het project sneller verkocht is en er gestart kan worden met de bouw. De verklaring moet door een erkend financieel adviseur zijn opgesteld. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

Via toewijzing door een computersysteem (matchmaker) worden de woningen toegewezen. De matchmaker kijkt naar de criteria:

  • Inwoner van Hensbroek / Koggenland
  • Eerste voorkeur
  • Financiële check

Bij de daadwerkelijke start verkoop brengen we de inschrijfprocedure uitgebreider voor je in kaart. Heb je een vraag? Bel de makelaar.

Magneet makelaars
T: 072 - 509 60 70
E: nieuwbouw@magneetmakelaars.nl

VLIEG Makelaars Heerhugowaard
T: 072 – 57 17 144
E: heerhugowaard@vlieg.nl