Logo Timpaan Hoofddorp B.V.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het overzicht van de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Klik op het balkje om het antwoord te zien.

In Pioenhof komen:

  • 10 Smartwoningen
  • 5 sociale huurwoningen
  • 6 rijwoningen
  • 4 levensloopbestendige woningen
  • 14 twee-onder-een-kap-woningen
  • 7 vrijstaande woningen / kavels.

De eerste schetsontwerpen staan nu op de website.

Waarschijnlijk niet, er zal waarschijnlijk in twee fases gebouwd gaan worden, maar wij sluiten op dit moment niet uit dat het toch in één keer zal worden gerealiseerd.

Nee, we zijn bezig met de afronding van het stedenbouwkundig plan waarna er pas wordt begonnen met het opstellen van het bestemmingsplan en het in procedure brengen hiervan.

Nee, pas ná onherroepelijk bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning worden afgegeven.

De prognose is medio kwartaal 1 - 2, 2021.

Het bestemmingsplan is in procedure. Timpaan verwacht dat deze procedure wordt afgerond eind 2022.

De prognose is medio kwartaal 4, 2021. Afhankelijk van procedure bestemmingsplan.

De prognose is medio kwartaal 1, 2022. Afhankelijk van procedure bestemmingsplan.

De prognose is begin 2023. Afhankelijk van procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning.

De start bouw wordt ingepland op het moment dat 70% van het project verkocht is.

Vanaf de start bouw duurt het ongeveer een jaar voordat de woningen zijn opgeleverd. De Smartwoningen worden sneller opgeleverd, circa 6 maanden na start bouw.

Nee, op dit moment nog niet.

Dat is op dit moment helaas nog niet bekend. We ronden eerst het stedenbouwkundig plan af en gaan vervolgens pas met een architect aan de slag, pas hierna wordt dit duidelijk.

Bij de toewijzing van de woningen krijgen inwoners van Hensbroek voorrang. Mochten er niet genoeg kandidaat-kopers zijn uit Hensbroek zelf, hebben inschrijvers die in de rest van de gemeente Koggenland wonen voorrang. Mochten dat ook niet genoeg geschikte kandidaten zijn, worden de woningen toegewezen aan inschrijvers buiten de gemeente Koggenland. Meer informatie over de toewijzingseisen wordt bij de start van de verkoop bekendgemaakt.

Bij de toewijzing van de woningen krijgen inwoners van Hensbroek voorrang. Mochten er niet genoeg kandidaat-kopers zijn uit Hensbroek zelf, hebben inschrijvers die in de rest van de gemeente Koggenland wonen voorrang. Mochten dat ook niet genoeg geschikte kandidaten zijn, worden de woningen toegewezen aan inschrijvers buiten de gemeente Koggenland. Meer informatie over de toewijzingseisen wordt bij de start van de verkoop bekendgemaakt.

Bij start verkoop, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

Magneet Makelaars uit Alkmaar en Vlieg Makelaars uit Heerhugowaard.

In het openbaar gebied worden natuurvriendelijke oevers, veel bomen en hagen toegevoegd, waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestress, etc. Het parkeren wordt omzoomd door hagen en/of voorzien van grasbetontegels waar mogelijk. Verder wordt alle grond die uitgegraven wordt (voor o.a. water) op de bouwplaats hergebruikt.

De woningen voldoen uiteraard aan de BENG. Naast de duurzame toepassingen die hiervoor nodig zijn wordt er nog meer gedaan. Zoals het leveren van een regenton voor elke woning om de piekbelasting na een regenbui te verminderen en om de planten mee water te geven. Ook zullen alle platte daken voorzien worden van een groendak.

Naast de duurzaamheid in de woning zijn er ook voor de bouw van de woning duurzame keuzes gemaakt. Zoals het toepassen van steenstrips. Omdat er meerdere steenstrips uit een baksteen gemaakt worden is hiervoor minder materiaal nodig. Ook is 20% van het beton in de gevel gerecycled. En doordat de gevel in elementen wordt aangeleverd rijden er minder vrachtwagens van en naar de bouwplaats.

Nee, deze kan nog wijzigen afhankelijk van welke stedenbouwkundige variant uiteindelijk geselecteerd wordt.

Dat is nog niet zeker, er lopen gesprekken met de eigenaar van de groene wig over de aankoop van het betreffende stuk grond, vandaar ook een stedenbouwkundige variant met de groene wig erbij en één zonder.